Learning vowels

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

Learning vowels

Phonology


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Učení samohlásek  cvičení, které podporuje propojení zvukové, artikulační a grafické grafické podoby samohlásky/písmene.

V některých případech se objevují u začínajících čtenářů problémy s vnímáním samohlásek. To se projevuje obtížemi při psaní a při čtení. Dítě je jakoby neslyší  spíše nevnímá, a tedy nepíše, popřípadě obtížně tvoří slabiky při čtení. Pak je možno jejich vnímání podpořit "odezíráním" tvarů úst při jejich artikulaci. Uvědomění si artikulační odlišnosti napomáhá k uvědomění si zvukové či grafické odlišnosti, která je v některých případech méně nápadná, a proto tedy pro dítě obtížnější.

Cvičení může trenér s dítětem provádět i přímo u zrcadla a využít tak napodobování tvaru úst spolu se současným zvukem samohlásky.

Cvičení je vhodné využívat nejprve pod dohledem trenéra. Později, kdy čtenář ví, co se od něj očekává a postupně se zvyšuje jeho úspěšnost, může pracovat samostatně. Program nedovolí čtenáři chybu, takže je odměňována pouze správná odpověď.