Writing and presenting own text

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

Writing and presenting own text

Phonology


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Vložit vlastní text a zobrazit  cvičení umožňující vložení libovolného textu do textového pole. 

Možnost vložení libovolného textu umožňuje čtenářům, kteří mají problém se čtením/dekódováním textu, nastavit si vhodný formát  velikost a font. Cvičení slouží pro pohodlnější čtení textů. 

Využívání možnosti vložení textů je vhodné pro jakéhokoliv čtenáře, pokud tuto potřebu má. Lépe se mu text čte  tedy lépe ho zpracovává, vnímá, rozumí mu a následně se mu pohodlněji aplikují získané informace.

Po zácviku může čtenář pracovat samostatně.