Indicating the first and the last syllable

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

Indicating the first and the last syllable

Phonology


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Určování první a poslední slabiky ve slově: Cvičení podporující rozvoj fonologického povědomí  rozdělování slov na slabiky, manipulace se slabikami. Cvičení umožňuje určování první slabiky ve slově nebo poslední slabiky ve slově; vyhledávání společné slabiky ve slově nebo hledání slova, které vybranou slabiku obsahuje. 

Pro správný vývoj čtení a psaní se potřebuje dítě dobře orientovat ve zvukové stavbě slova. Na úrovni fonologického povědomí pracuje se zvukovými jednotkami (slabikami)  rozděluje slovo na slabiky, správně vnímá délku samohlásek  slabik a jejich pořadí ve slově.

Toto cvičení je vhodné pro předškoláky jako přirozená stimulace v rámci běžného vývoje nebo začínající čtenáře, kteří mají problém se čtením/psaním slabik, slov a dodržováním délky samohlásek. Žáci, kteří jsou vyučování genetickou metodou čtení a ukazuje se, že je pro ně obtížná až nevhodná, mívají obtíže v této oblasti. Pak je třeba zvážit přechod na výuku čtení analyticko-syntetickou metodou. V tomto případě je vhodné podpořit orientaci ve struktuře slova právě tímto cvičením.

Při tomto cvičení je vhodnější pracovat společně s dítětem. Pokud proběhl základní nácvik a dítě je relativně úspěšné, pak může pracovat samo. Program dítěti nedovolí chybu.