EN: Doplňování slov do textu

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

EN: Doplňování slov do textu

Reading literacy


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Doplňování slov do textu  cvičení podporující porozumění čtenému.

Čtenáři se zobrazí text, ve kterém chybí slova.  Čtenář musí text vnímat a snažit se mu porozumět. Text postupně čte a klikáním vybírá správná slova ze spodní lišty do textu. 

Cvičení je určeno pro čtenářské období, kdy se postupně automatizuje technika čtení a čtenář se již může zaměřovat i na porozumění čtenému textu. Cvičení může využívat i čtenář, který čte sice technicky správně, ale nedokáže vnímat význam čteného textu. 

Volba obtížnosti je dána výběrem intervalu, po kterém budou chybět slova. Minimální rozpětí mezi chybějícími slovy (3, 4, 5, 6, 7) určuje obtížnost cvičení. Obtížnost rovněž určuje výběr textu v nastavení. Úspěšnost je hodnocena objektivně. U tohoto cvičení je zpočátku vhodná podpora trenéra. Později může čtenář pracovat sám.