EN: Vyber slova, která do textu nepatří

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

EN: Vyber slova, která do textu nepatří

Reading literacy


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Vyber slova, která do textu nepatří: cvičení podporující porozumění čtenému.

Čtenáři se zobrazí text, ve kterém přebývají slova. Čtenář musí text vnímat a snažit se mu porozumět. Text postupně čte a klikáním vyřazuje nevhodná slova. Ta se postupně sestavují dole na liště do smysluplného sousloví či věty.  

Cvičení je určeno pro čtenářské období, kdy se postupně automatizuje technika čtení a čtenář se již může zaměřovat i na porozumění čtenému textu. Cvičení může využívat i čtenář, který čte sice technicky správně, ale nedokáže vnímat význam čteného textu.

Volba obtížnosti je dána výběrem intervalu, po kterém budou slova přebývat. Minimální rozpětí mezi těmito slovy (3, 4, 5, 6, 7) určuje obtížnost cvičení. Obtížnost rovněž určuje výběr textu v nastavení. Úspěšnost je hodnocena objektivně. U tohoto cvičení je zpočátku vhodná podpora trenéra. Později může čtenář pracovat sám.