EN: Čtení textu s chybějícími slabikami

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

EN: Čtení textu s chybějícími slabikami

Reading literacy


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Čtení textu s chybějícími slabikami - cvičení podporující porozumění čtenému.
Čtenáři se zobrazí text, ve kterém v některých slovech chybí poslední slabika. Čtenář musí při čtení vnímat text a snažit se mu porozumět, plynule nahlas číst a zároveň plynule doplňovat chybějící slabiky do slov podle morfologických pravidel českého jazyka. Doplňování chybějících slabik při současném čtení textu na konci slova představují jednodušší variantu, než doplňování slabik při čtení kdekoliv ve slově.

Cvičení je určeno pro čtenářské období, kdy se postupně automatizuje technika čtení a čtenář se už může zaměřovat i na porozumění čtenému textu. Pokud neví nebo si není jistý, kliknutím na chybějící slabiku se slovo zobrazí celé.

Volba obtížnosti je dána výběrem intervalu, po kterém bude chybět poslední slabika ve slově (každé 4., 7. nebo 10. slovo). Obtížnost je možno ovlivňovat i volbou textu v nastavení. Úspěšnost je hodnocena subjektivně. U tohoto cvičení je vhodná podpora trenéra.