EN: Trojice

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

EN: Trojice

Reading literacy


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Trojice  cvičení podporující porozumění čtenému. Dítě uslyší slovo, ke kterému vybere správný obrázek a posléze přiřadí napsané slovo.  

Cvičení je vhodné pro uživatele, kteří mají problém s porozuměním. Ke slyšenému slovu přiřazují obrázek.
Pro začínající čtenáře je toto cvičení zábavnou formou, procvičuje čtení s porozuměním na slovním materiálu.

Čtenář může pracovat i sám, protože program nedovolí chybu. Zpočátku je však vhodné dítě podpořit svou přítomností.

Pro individuální nastavení je možno měnit velikost i font písma.