EN: Porozumění – „Kde je?“ nebo „Najdi“

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

EN: Porozumění – „Kde je?“ nebo „Najdi“

Reading literacy


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Porozumění – „Kde je?" nebo „Najdi."

Cvičení umožňuje první čtení s porozuměním  pochopení textu  interaktivní a zábavnou formou.

Cílem je podpořit porozumění textu zejména u začínajících čtenářů. Text svou náročností umožňuje soustředit se na text. V této etapě se jedná spíše o doslovné porozumění  hledání explicitních informací v textu.

Cvičení je vhodné pro začínající čtenáře nebo čtenáře, kteří mají obtíže i s doslovným porozuměním. Využitelné je i s žáky s odlišným mateřským jazykem při seznamování s češtinou. Cvičení je vhodné i pro předškoláky. Ti však většinou potřebují předčítání textu. Děti s opožděným vývojem řeči mohou efektivně procvičovat porozumění mluvenému nebo psaném textu.  

Cvičení má tři obtížnosti nastavení:
Nízká obtížnost  jednoduché otázky typu "Kde je?", "Najdi.", které vyžadující práci s jednou informací  jednoznačnou odpověď.
Střední obtížnost  otázky typu "Kde je?", "Najdi." vyžadující zahrnutí více informací.
Vyšší obtížnost  otázky již vyžadují komplexnější porozumění textu s přesahem na vysuzování.

Cvičení nabízí pět tématicky zaměřených prostředí/obrázků (Léto, Zima, Škola, Město, ZOO). Čtenář může cvičit sám, ale zejména při obtížích je dohled trenéra důležitý. Nastavitelný je i počet úkolů.