EN: Porozumění – užívání zvratných sloves

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

EN: Porozumění – užívání zvratných sloves

Reading literacy


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Porozumění  užívání zvratných sloves

Cvičení rozvíjí porozumění a aplikaci zvratných sloves.

Cvičení rozvíjí porozumění situaci a podporuje gramatickou správnost užívání sloves zejména zvratných sloves.

Cvičení je vhodné pro předškolní děti, začínající čtenáře, pro žáky s odlišným mateřským jazykem nebo žáky s oslbenými jazykovými dovednostmi zejména v gramatické rovině a rovině porozumění. 

Cvičení je sice objektivně vyhodnocováno, ale u čtenářů s těmito obtížemi je vhodná přítomnost a komunikace s trenérem.