Loto

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

Loto

Phonology


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Loto  cvičení, ve kterém dítě přiřazuje hlásku/písmeno k písmenu. Dítě hlásku vidí, slyší a musí se zorientovat v nabídce dalších písmen  tedy správně vybrat a kliknout.

Cvičení slouží k procvičování propojovaní/korespondenci hláska/písmeno. To se může ukázat jako problém na počátku rozvoje čtenářských dovedností. Do budoucna by tyto obtíže mohly být vážnou překážkou v rozvoji čtenářských dovedností. při volbě většího rozložení se trénuje i orientace na ploše  rychlé vyhledávání.

Pokud dítě hlásku slyší a vidí i písmeno, jedná se o jednodušší variantu, kterou je možno využívat i v předčtenářském období. V tomto případě dítě využívá grafické podoby, která je obohacena o zvuk/hlásku.
Pokud dítě hlásku nevidí, pak přiřazuje zvuk ke správnému písmenu, resp. vybírá z nabídky. To je náročnější varianta cvičení.
Samozřejmě je možno využít možnosti dalšího nastavení: volba velikosti, fontu, předčítání, možnosti rozložení a označování. 

Cvičení by bylo vhodné raději pod kontrolou trenéra. Nicméně program na chybu upozorňuje. Pokud dítě potřebuje jen procvičovat, pak může pracovat samo.