Trixeso with vowels

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

Trixeso with vowels

Phonology


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Trixeso je cvičení, při kterém uživatel hledá trojice obrázků, které označují zvukem, tvarem úst při výslovnosti nebo písmenem samohlásky A E I O nebo U.

Cvičení rozvíjí korespondenci písmeno/hláska, sluchovou a zrakovou paměť i rozlišování, orientaci na ploše a v neposlední řadě i koncentraci pozornosti a volní úsilí.

Trixeso je vhodné používat:

  • v předčtenářském období, kdy má dítě zájem o zvukovou i grafickou podobu hlásek. Pro usnadnění je zapojeno odezírání – tvar úst při výslovnosti samohlásek. 
  • u začínajících čtenářů na podporu čtení – podpora fonologických schopností – korespondence hláska/písmeno s oporou o odezírání při výslovnosti.
  • u dětí s obtížemi v koncentraci pozornosti, orientaci na ploše, ve zrakovém a sluchovém vnímání zejména při manipulaci se symboly/písmeny.
Pro lepší přizpůsobení uživateli je možno nastavit obtížnost podle toho, co chceme procvičovat
  • s využitím písmen, zvuku/hlásek a tvaru úst při výslovnosti
  • s využitím pouze písmen
  • s využitím písmen a zvuku/korespondence písmeno/hláska
  • s využitím písmen a odpovídajícího tvaru úst při výslovnosti

Po prvním zácviku a volbě nastavení si může uživatel hrát i sám.
Program nedovolí chybu.