Rhymes

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

Rhymes

Phonology


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Rýmování   cílem cvičení je vyhledávání slov, která se s daným slovem  vzorem rýmují či naopak nerýmují.

Počáteční rozvoj čtenářských dovedností souvisí právě s potřebným rozvojem těchto jazykových dovedností. Cvičení podporuje fonologické povědomí - konkrétně orientaci ve struktuře slova na úrovni rozpoznávání slabik. Po zaznění slova/pseudoslova dítě k danému vzoru hledá slovo, které se rýmuje/nerýmuje.  

Cvičení je vhodné pro předškoláky, kteří si začínají "hrát" se slovy tímto způsobem. Pro děti s rizikem obtíží s rozvojem jazykových dovedností či narušeným vývojem jazyka/řeči představuje vhodný počáteční podnětový materiál.  

Při cvičení je vhodné pracovat společně s dítětem. K danému slovu/pseudoslovu dítě vyhledává poslechem slovo/pseudoslovo, které se rýmuje či nerýmuje podle instrukce. Samozřejmě lehčí variantu představuje vyhledávání slova, které se rýmuje. V případě potřeby je možno slova opakovaně nechat zaznít.