EN: Porozumění – přísloví

Tips: How to use this exercise at home and school as well.

EN: Porozumění – přísloví

Reading literacy


Coming soon We are working on this exercise right now and it will be available soon.

Porozumění  přísloví

Cvičení rozvíjí porozumění příslovím s využitím doplňování textu  přísloví nebo hledání vysvětlení přísloví.

Cvičení nabízí podporu porozumění metakognitivní stránce textu, tedy textu, ve kterém sdělení není explicitně vyjádřeno. Čtenář se musí nad textem zamýšlet. 

Cvičení je vhodné pro starší čtenáře na 1. stupni základní školy nebo kohokoliv, kdo dokáže s textem již na této úrovni pracovat. Cvičení nabízí dvě obtížnosti. Čtenář přetahováním části textu dokončuje přísloví. Další varianta je, že čtenář přetahováním vybírá k přísloví jeho vysvětlení.

Čtenář může pracovat sám. Hodnocení je objektivní. Nicméně možnost konzultace s trenérem je pro čtenáře vždy přínosná. Učí se tak promýšlet, diskutovat nad textem, obhajovat své názory a sdílet své poznatky a pocity.